Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita partiolaisia, he suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat toimintansa pääosin itse aikuisen Luotsin tuella. Sinikelloissa vaeltajat toimivat putkivartiona, eli kaikki vaeltajat kokoustavat ja retkeilevät yhdessä. Vaeltajaohjelman suuria kokonaisuuksia ovat partiojohtajan peruskurssi sekä ulkomaanprojekti ja vaeltavat osallistuvat aktiivisesti Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten tapahtumiin ja koulutuksiin.

Vaeltajat toimivat lippukunnassa johtajina nuoremmille ikäkausille ja kokoustavat keskenään kerran kuukaudessa.

Vaeltajat kokoustavat kerran kuussa