Hallitus 2023

Tällä sivulla on esitelty Mikaelin Sinikellojen hallitus vuosimallia 2023.

Hallituslaisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse: partionimi@mikaelinsinikellot.com

Kiki

Lippukunnanjohtaja
hallituksen puheenjohtaja

Solina

Pestijohtaja,
hallituksen jäsen,
hallituksen Drive-vastaava

Demi

Ohjelmajohtaja, jäsenrekisterinhoitaja,
hallituksen jäsen,
hallituksen AMTK-vastaava

Viiru

Hallituksen varapuheenjohtaja, kalustonhoitaja,
hallituksen virkistys-vastaava

Omppu

Talousvastaava,
hallituksen jäsen

Coco

Sihteeri,
hallituksen jäsen,
hallituksen viestintä-vastaava

Verna

Hallituksen jäsen,
varasihteeri,
hallituksen seurakunta-
ja alue-vastaava

Varpu

Hallituksen jäsen,
varasihteeri

Pestikuvaukset

Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtaja johtaa koko lippukunnan toimintaa ja pitää lippukunnan pyörät pyörimässä. Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa yhdessä pesti- ja ohjelmajohtajan kanssa johtokolmikkona. Lippukunnanjohtaja vastaa johtokolmikossa lippukunnan kokonaisuuden johtamisesta: hallinnosta, viestinnästä, yhteistyötahoista, turvallisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä. Lippukunnanjohtaja kutsuu johtajiston kokoukset koolle, johtaa johtajiston kokouksien puhetta ja valvoo kokouksissa tehtyjen päätösten toteutumista. Lippukunnanjohtaja edustaa lippukuntaa, ja esittää tarvittaessa koko lippukunnan virallisen kannan.

Pestijohtaja

Pestijohtajan päätehtävänä on johtaa ihmisiä. Pestijohtaja kartoittaa yhdessä ohjelmajohtajan kanssa lippukunnan johtajien mielipiteitä ja toiveita heidän pesteistään kerran vuodessa pidettävillä keskusteluilla eli höpöillä. Ohjelmajohtajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ympäri vuoden, sillä ryhmien johtajakuviot mietitään myös yhdessä. Pestijohtaja huolehtii lippukunnan jäsenten ilmoittautumisista erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä siitä, että jokaiseen lippukunnan pestiin löytyy tekijä. Pestijohtaja myös pestaa lippukunnan johtajat uusiin lippukunnan pesteihin.

Ohjelmajohtaja

Ohjelmajohtaja varmistaa, että lippukuntamme toteuttaa laadukasta partio-ohjelmaa. Ohjelmajohtaja tekee tiivistä yhteistyötä muun johtokolmikon kanssa ja erityisesti huolehtii asioista pestijohtajan työparina.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa lippukunnan yhdistystoimintaa. Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on varmistaa, että Mikaelin Sinikellot ry toteuttaa toimintaansa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hän kutsuu hallituksen koolle, johtaa hallituksen kokouksien puhetta sekä valvoo kokouksissa tehtyjen päätösten toteutumista. Hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että lippukunnalla on toimintaedellytykset partiotoiminnan toteuttamiseen, kuten tilat ja rahaa. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja edustaa lippukuntaa, ja esittää tarvittaessa hallituksen virallisen kannan.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan ollessa estynyt hallituksen varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät, esimerkiksi valmistelee ja vetää hallituksen kokouksen.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenenä pääsee vaikuttamaan lippukunnan arkeen. Pestiin kuuluu hallituksen kokouksiin osallistuminen kerran kuukaudessa sekä erilaisten pienten asioiden hoitaminen, joita nousee kokouksissa esille. Kokousten ulkopuolella asioita hoidetaan hallituksen kesken myös viestitse ja sähköpostitse. Jokaiselle hallituksen jäsenelle on jaettu omat vastuualueensa, jonka asioista vastaava pitää muun hallituksen ajan tasalla.

Hallituksen jäsenten vastuualueet:

  • Aluevastaava: Osallistuu Pohjois-Turun alueen kokouksiin ja pitää niissä käsitellyistä asioista muun hallituksen tietoisena.
  • AMTK eli ansiomerkkitoimikunta-vastaava: Osallistuu ansiomerkkitoimikunnan kokouksiin ja pitää niissä käsitellyistä asioista muun hallituksen tarvittaessa tietoisena.
  • Drive-vastaava: Päivittää johtajiston ja lippukunnan Google Driveä sekä johtajiston Google-kalenteria.
  • Seurakuntavastaava: Osallistuu seurakunta-asioita käsitteleviin kokouksiin ja pitää niissä käsitellyistä asioista muun hallituksen tietoisena.
  • Viestintävastaava: Osallistuu lippukunnan viestintätiimin kokouksiin ja pitää niissä käsitellyistä asioista muun hallituksen tietoisena.
  • Virkistysvastaava: Osallistuu lippukunnan virkistystiimin kokouksiin ja pitää niissä käsitellyistä asioista muun hallituksen tietoisena.

Sihteeri

Sihteeri kirjoittaa kokouksien pöytäkirjat puhtaaksi. Sihteerin tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että kaikki tehdyt päätökset tulevat kirjatuksi selkeästi ja oikein pöytäkirjoihin. Lisäksi hän valmistelee kokouskutsut yhteistyössä lippukunnanjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Sihteeri koostaa syys- ja kevätkokousmateriaalit yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Sihteeri pitää huolta myös lippukunnan posteista käymällä lippukunnan postilaatikolla säännöllisesti sekä välittämällä postit eteenpäin.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa lippukunnan talouden käytännön toimista. Rahastonhoitaja maksaa ja lähettää lippukunnan laskuja. Hän pitää lippukunnan ja ryhmien rahatilanteen ajan tasalla sekä päivittää tarvittaessa viitenumeroita. Rahastonhoitaja tekee yhteistyötä kirjanpitäjän kanssa lippukunnan talouden raportoinnista tilinpäätöksen osalta.

Jäsenrekisterinhoitaja

Jäsenrekisterihoitaja vastaa lippukunnan jäsenrekisterin eli Kuksan ylläpidosta. Jäsenrekisterinhoitaja vastaa siis kaikkiin jäsenyyksiä koskeviin kysymyksiin ja lisää uudet jäsenet meidän lippukuntaan.

Kalustonhoitaja

Kalustonhoitaja huolehtii lippukunna kalustosta. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaluston kunnosta ja varastoinnista huolehtiminen sekä kaluston huoltaminen sekä kalustoa koskevien lisähankintojen ehdottaminen ja hankintojen tekeminen yhteistyössä muun hallituksen kanssa.